Двойникът на оригинала – Hôtel de la Marine проект на Борис Делчев

В ателието на художника Борис Делчев bTV

M6 Info TV